I si de l’aclaparament visual en fem resistència plaent?

Què podem fer davant de l’aclaparament visual? Les crítiques de cinema feministes ens han ensenyat que davant les narratives masclistes i colonials es pot exercir la resistència mitjançant la fi del pacte espectatorial: la fi de la connivència com a forma de resistència.

Analitzar, reconèixer i criticar els estereotips i les violències simbòliques de les imatges que ens envolten és una tasca necessària, però no és el final del camí: podem fer que aquesta resistència sigui festiva i plaent?

A Drac Màgic recodifiquem el llenguatge audiovisual per narrar allò que encara no s’ha dit o no s’ha vist, o no s’ha vist prou, com a pràctica política oberta i continuada cap a una resistència festiva.

Generem comunitat,
regenerem imaginaris

#RegeneremImaginaris

Subscriu-te
al butlletí del