Cuadernos de pedagogía

Col·laboració amb la revista Cuadernos de Pedagogía encetada el 2013 i que va durar fins el 2018. Va consistir en un article mensual en la secció Pensar el cine, on s’analitzaven pel·lícules i obres audiovisuals, situacions o esdeveniments al voltant del cinema i la seva relació amb l’educació.