Què diran de nosaltres les imatges que ens sobreviuran?

Avui es fan més fotografies i filmacions que mai però, paradoxalment, aquestes imatges gairebé no es preserven o si es fa, és en forma de brossa digital oblidada en entorns virtuals.

En les darreres dècades s’ha dit sovint que vivim una sobreexposició a les imatges, en una mena de bulímia visual. És sostenible aquesta sobreproducció? És infinit l’espai digital on abocar-la? És segur per a la preservació de la memòria o, per contra, caduca ràpidament? Correm molt, però on volem arribar? Sabem d’on venim?

Les pràctiques de Drac Màgic es preocupen per la memòria, per la voluntat de visibilitzar les genealogies a través de la cura i la dinamització dels arxius, com a forma de donar continuïtat als aprenentatges i les innovacions que ens precedeixen i preservar les actuals.

Generem comunitat, regenerem imaginaris

#RegeneremImaginaris

Subscriu-te
al butlletí del