aracoop: Conèixer i aprendre amb empreses cooperatives

L’objectiu general del programa aracoop: Conèixer i aprendre amb empreses cooperatives és el de conèixer les característiques específiques de l’empresa cooperativa i reconèixer-la com un model plenament vàlid i sostenible per al segle XXI.

Aquest programa es desenvolupa a través de visites d’alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius a cooperatives properes al seus centres educatius. Mitjançant un treball previ i posterior a l’aula recolzat amb materials pedagògics creats per Drac Màgic i específics per a cada nivell educatiu, l’alumnat pot complementar els continguts assolits a la visita.

Els objectius específics que es tracten durant les activitats són:

  • Apropar els i les alumnes a les empreses cooperatives del seu entorn
  • Entendre el paper històric de les cooperatives en el seu context territorial i en relació amb l’economia i la societat del país
  • Transmetre els valors implícits en el treball cooperatiu
  • Divulgar el cooperativisme entre l’alumnat de secundària, batxillerat i cicles formatius com una manera de fer empresa
  • Entendre i explicar la cooperativa com una opció a l’hora de fer emprenedoria social

Aquest curs 2016-2017 s’ha dut a terme la tecera edició del programa, que compta amb un recorregut de 36 visites on més de 900 alumnes han conegut 34 cooperatives repartides per tot el territori català.