Què hi ha a les perifèries d’una imatge?

No n’hi ha prou amb analitzar els elements visibles d’una imatge: cal parar atenció també a allò que queda fora de camp. Qui o què està sobrerepresentat i qui o què infrarepresentat? Qui té l’hegemonia del relat visual?

L’enquadrament és una decisió que carrega les imatges de perspectiva, que dona informació visual, i alhora ideològica, de la seva articulació. Conèixer els mecanismes que operen en la construcció del punt de vista fomenta una relació ètica, conscient i responsable amb la cultura visual i amb el món.

A Drac Màgic promovem la creació d’imatges diverses, aquelles que construint imaginaris inclusius, lliures de violències masclistes, racistes i lgtbifòbiques garanteixen la igualtat d’oportunitats.

Generem comunitat, regenerem imaginaris

#RegeneremImaginaris

Subscriu-te
al butlletí del