Construir Mirades

La cultura visual està present en tot el trajecte vital de les persones, forma part de les experiències que alimenten els coneixements, el pensament, les  emocions i les referències simbòliques que configuren les identitats individuals i socials. La cultura visual ens educa, tant a l’aula com a fora, en qualsevol moment, en un context de sobreexposició audiovisual en el qual  infants i   joves passen hores i hores mirant i interaccionant amb les pantalles. Per aquest motiu és més necessari que mai reforçar l’educació visual per a què l’acte de mirar no sigui un exercici irreflexiu sinó que permeti desenvolupar la pròpia creativitat a la vegada que la responsabilitat i l’esperit crític.

Construir mirades és un programa d’activitats que té l’objectiu de facilitar eines de coneixement que contribueixin a l’educació estètica en relació amb les obres cinematogràfiques i audiovisuals i que afavoreixin, alhora, el desenvolupament d’una mirada crítica i creativa respecte als continguts i els valors que transmeten.

Construir mirades proposa un conjunt d’activitats on es combinen dinàmiques participatives, creatives i d’anàlisi adaptades a cada edat i relacionades amb els continguts, les competències i les àrees curriculars de cada nivell per recolzar el treball dels equips docents i enriquir les seves programacions. Les activitats es realitzen als centres educatius o bé en sales de cinema i es complementen amb un dossier didàctic que facilita el treball posterior a l’aula.

Mostra de tallers