Imatge, records i territoris

Imatges, records i territori és una projecte de treball participatiu, adreçat a la gent gran de diferents barris de la ciutat de Barcelona que té la finalitat d’elaborar un muntatge audiovisual a partir d’imatges d’alguns dels films que més hagin influït en els imaginaris vitals de la gent gran, amb l’aportació del seus comentaris i les seves argumentacions. Des del 2015 s’ha anat desenvolupant a vuit casals del districte de Sant Martí i a dos de Ciutat Vella, on ha estat valorat molt positivament per totes les parts implicades.

En el moment d’escriure les cròniques socials i històriques s’acostuma a donar molt poca importància al paper que tenen els imaginaris, tant col·lectius com personals, en els processos per  construir-nos personalment i social. Per contra, ja fa temps que es reclama l’atenció sobre la importància de considerar el pes de totes les narratives populars, en la configuració i caracterització de les diferents generacions.

Aquest projecte proposa donar la veu a dones i homes que han format part d’aquest col.lectiu indeterminat, anomenat públic, i treballar a partir de la seva experiència cinematogràfica, com a espectadores i espectadors, per indagar sobre l’abast del imaginaris que el cinema va promoure en els seus trajectes vitals personals i col·lectius.