Imatges, records i territori

En el moment d’escriure les cròniques socials i històriques s’acostuma a donar molt poca importància al paper que tenen els imaginaris, tant col·lectius com personals, en els processos per  construir-nos personalment i social. Per contra, ja fa temps que es reclama l’atenció sobre la importància de considerar el pes de totes les narratives populars, en la configuració i caracterització de les diferents generacions.

El cinema ha patit una valoració negativa, que ha fet que el seu impacte en els diferents contextos socials sigui menystingut. El projecte Imatges, records i territoris reclama la necessitat de parar atenció en el paper dels “media” en els canvis socials i culturals, de la mà de la participació ciutadana. L’objectiu és fer visible de quina manera els ciutadans i les ciutadanes s’han imaginat d’altres maneres a les quals han hagut d’acceptar per raó de naixement, cultura o situació econòmica i social. Aquestes vivències haurien de formar part de la història d’una comunitat, i això és el que pretén aquesta iniciativa.

Imatges, records i territori és una projecte de treball participatiu, adreçat a la gent gran de diferents barris de la ciutat de Barcelona que té la finalitat d’elaborar un muntatge audiovisual a partir d’imatges d’alguns dels films que més hagin influït en els imaginaris vitals de la gent gran, amb l’aportació del seus comentaris i les seves argumentacions. Des del 2015 s’ha anat desenvolupant a vuit casals del districte de Sant Martí i a dos de Ciutat Vella de Barcelona, on ha estat valorat molt positivament per totes les parts implicades.

Cliqueu aquí per veure tots els vídeos resum de les diverses sessions.